Ƶ

მედიცინის სკოლა

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა დაარსდა 2017 წელს.  სკოლაში ფუნქციონირებს დიპლომირებული მედიკოსის 6 წლიანი (360 კრედიტიანი) ერთსაფეხურიანი პროგრამა, რომელიც შემუშავებულია 21-ე საუკუნის გამოწვევის - კომპეტენტური და მაღალკვალიფიციური ექიმების მომზადების, შესაბამისად.

Ƶ-ს დიპლომირებული მედიკოსის სასწავლო პროგრამის მთავარი მახასიათებლებია:

 • ნაწილობრივ ინტეგრირებული სასწავლო გეგმა, რომელიც გულისხმობს ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ი...

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა დაარსდა 2017 წელს.  სკოლაში ფუნქციონირებს დიპლომირებული მედიკოსის 6 წლიანი (360 კრედიტიანი) ერთსაფეხურიანი პროგრამა, რომელიც შემუშავებულია 21-ე საუკუნის გამოწვევის - კომპეტენტური და მაღალკვალიფიციური ექიმების მომზადების, შესაბამისად.

Ƶ-ს დიპლომირებული მედიკოსის სასწავლო პროგრამის მთავარი მახასიათებლებია:

 • ნაწილობრივ ინტეგრირებული სასწავლო გეგმა, რომელიც გულისხმობს ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ინტეგრაციას;
 • სწავლის წლებთან ერთად არჩევითი საგნების რაოდენობა იზრდება;
 • ორგანიზმის ძირითად სისტემებზე დაფუძნებული მიდგომა - ინტეგრირებული კურსების გამოყენება სხეულის მნიშვნელოვან სისტემებთან მიმართებაში;
 • კურსები მოიცავს პრობლემასა და შემთხვევაზე დაფუძნებულ სწავლებას;
 • სპირალური სასწავლო გეგმის მოდელი შესაძლებელს ხდის მნიშვნელოვანი საკითხების სიღრმისეულ მიმოხილვას;
 • კლინიკის პირობებში მუშაობის გამოცდილება ადრეული პერიოდიდანვე და კლინიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება 6 წლის მანძილზე;
 • სწავლის ექვსივე წელს სამეცნიერო კვლევის უნარების ათვისება;
 • სოციალური და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა სამ᳥ჸცინო ეთიკის ჩათვლით, ქცევითი მედიცინა, ბიოსტატისტიკა, ეპიდემიოლოგია, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მედიცინა, კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ,“ ჯანდაცვის მენეჯმენტი;
 • სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მეშვეობით ძირითადი აქცენტის გადატანა  დამოუკიდებელ სწავლაზე;
 • შეფასების რელევანტური მეთოდები დაფუძნებული მილერის პირამიდის მოდელზე, რომელიც მოიცავს ტრადიციულ გამოცდებს (ზეპირი/წერილობითი), კითხვებს/ტესტებს მრავალი არჩევითი პასუხით, ობიექტურად სტრუქტურირებულ კლინიკურ გამოცდას (OSCE) და პორტფოლიოს.
 • სამ᳥ჸცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) მიერ დიპლომამდელ საფეხურზე დაწესებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა.

პროგრამის ფარგლებში გაფორმებულია შეთანხმება „სამ᳥ჸცინო კორპორაცია ევექსთან“, რომელიც ჩართული იქნება სასწავლო პროგრამის კლინიკური კომპონენტის განხორციელებაში.

დეკანის მისალმება

კარლო მათითაიშვილი

მედიცინის სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი


„მაქვს პატივი მოგესალმოთ მედიცინის სკოლის სახელით.

მოგეხსენებათ, მედიცინა სპეციალობებს შორის მოცულობით ყველაზე დიდია და ითხოვს დიდი რაოდენობის სქელტანიანი ლიტერატურის დამუშავებას როგორც სტუდენტობის დროს, ისე მთელი პროფესიული საქმიანობის განმავლობაში. მაგრამ, მიუხედავად არსებული მოსაზრებისა იგი რთული არ არის. რთულია მედიცინის სწავლება. განსაკუთრებით კი მისი თეორიული და პრაქტიკული ნაწილების ურთიერთდაკავშირება. ამიტომ ჩვენ შევქმენით პროგრამა, სადაც საბაზო და კლინიკური მედიცინა სრულად ინტეგრირებულია სწავლების ყველა საფეხურზე, ხოლო საფეხურებრივი, პრობლემაზე მორგებული  სწავლების მეთოდის გამოყენებით დიდი მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება გავხადეთ მარტივი. რაც მთავარია, პროგრამა შექმნეს ექიმებმა და ის ხორციელდება მათ მიერვე, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მედიცინას ყველა ეტაპზე ისწავლით იმ სპეციალისტებისგან, ვისაც ყოველდღიური შეხება აქვს დაავადებებთან და რომლებმაც ზუსტად იციან იმ ინფორმაციის ოდენობა და ფასი, რომელიც აუცილებელია პაციენტის მდგომარეობის წარმატებით სამართავად.

ჩვენთან არ გელით უბრალოდ მედიცინის სწავლება. ჩვენთან გელით დაუვიწყარი მოგზაურობა ადამიანის სხეულის მიკრო-...

ლ᳥ქტǃები

გიორგი დუღაშვილი

მედიცინის სკოლა

გიორგი ხარებავა

მედიცინის სკოლა

შორენა ტუკვაძე

მედიცინის სკოლა

ნინო ცისკარიშვილი

მედიცინის სკოლა

ნინო კასრაძე

მედიცინის სკოლა

ვალიკო ბეგიაშვილი

მედიცინის სკოლა

ნინო გზირიშვილი

მედიცინის სკოლა

გურამ ქერაშვილი

მედიცინის სკოლა

მედეა ხმელიძე

მედიცინის სკოლა

სისტემაში შესვლა

რ᳥გისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა