GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, SOFRA KESESİ TEKNJ. İLETİ.DANIŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ (“Sofra Kesesi”) tarafından işletilmekte olan Sofra Kesesi Platformu’nun (“Platform”) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/ziyaretçileri/üyeleri (“Veri Sahibi”) tarafından Sofra Kesesi ile paylaşılan veya Sofra Kesesi’nin, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 

 • HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

İşbu başlık altında, Sofra Kesesi tarafından işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında ” kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Konum Bilgisi

 

Bu kategorilerin dışında, beğeni, ilgi alanları, kullanım alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verileriniz ile yukarıda yer alan kişisel verilerinizin analizi neticesinde elde edilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, işbu Politikada belirtilen amaçlar dahilinde 6698 Sayılı KVKK  5/1. Maddesi ve 6/2. maddesi kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca, 6698 Sayılı KVKK 5/2. Maddesi ve 6/3. Maddesi kapsamında firma olarak kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere Sofra Kesesi olarak tarafımızca işlenmektedir:

 • Kullanıcıların üyelik kayıtlarını oluşturmak,
 • Kullanıcılar ile iletişime geçmek,
 • Siparişleri ve ödemelerin alınmasını sağlamak,
 • Siparişlerin teslimatını sağlamak,
 • Tercih, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve kullanıcıların sipariş verecekleri konumlarına göre en uygun seçenekleri sunmak,
 • Ürün teslimatının üye işyeri tarafından yapılması seçeneğinin kullanıcı tarafından seçilmesi durumunda kullanıcı ile üye işyeri arasındaki iletişimi sağlamak
 • Hizmetleri geliştirmek amacıyla analizler gerçekleştirmek,
 • Ürün çeşitliliğini ve hizmetleri tanıtmak amacıyla pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Kullanıcı memnuniyeti sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Ürün çeşitliliği ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kullanıcıların değerlendirmelerini almak,
 • Şikayetlerin ve taleplerin toplanarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Muhasebe ve finans faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek,
 • İş sahamızda yürüttüğümüz faaliyetleri incelemek ve denetlemek,
 • İş sahamızda yürüttüğümüz faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Sofra Kesesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların firma içi bölümlerimiz tarafından yapılması, Sofra Kesesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcılarımıza göre özelleştirilerek önerilmesi, firmamızın ve firmamızın ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Sofra Kesesi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi sağlayabilmek amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek 6698 Sayılı KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve diğer yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken aktarılan tarafların ilgisi kapsamında sınırlandırılarak paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin yasal mevzuatın öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınacaktır.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

Kişisel verileriniz, söz konusu verileri toplama ve işleme amacımızın gerektirdiği süreyle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatta kişisel verilerinizin firmamız tarafından saklanması amacıyla özel bir süre belirtilmiş ise işbu süreye uygunluk sağlanmaktadır.

Sofra Kesesi, kişisel verilerinizin saklandığı çeşitli bilişim sistemleri, veri tabanları ve sunucuları, kişisel verilerin güvenliğine yönelmiş her türlü tehlikeye karşı korumak amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı KVKK hükümlerine aykırı olarak üçüncü şahıslara açıklanmamakta ve kişisel verilerin işlenme amaçları dışında kullanılmamaktadır.

Kullanıcılar, Sofra Kesesi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı, şifre vb. sistem erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir.

Sofra Kesesi Platform’undan üçüncü taraf uygulamaların bağlantılarına yönlendirmeler yapılması durumunda, söz konusu uygulamaların ve platformların gizlilik politikalarından ve kişisel veriler ile uygulamalarından Sofra Kesesi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, üçüncü taraf uygulamaları incelemeniz tavsiye edilir.

 

 • KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

Sofra Kesesi Platform’una vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği siz değerli kullanıcılarımızın sorumluluğundadır. Bilgilerinizde oluşan değişiklikleri müşteri hizmetlerimizle veya [email protected] e-posta adresimiz yoluyla güncelleyebilirsiniz.

 

 • GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Sofra Kesesi, işbu Gizlilik Politikası’nı mevzuata ve güncel şartlara uyum sağlama amacıyla değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler ve güncellemeler, kullanıcılarımız tarafından takip edilebilecektir.